Sada je idealno vrijeme da razmislite trebate li dodatnu dozu Vitamina D. Pozitivan učinak Vitamina D na imunitet i zdravlje je dokazan kod prevencije i liječenja tumora debelog crijeva, prevencije i bolesti srca i krvnih žila, demencije, dijabetesa, astme, sinusitisa, plućnih bolesti, oksidativnog stresa, autoimunih bolesti* i naravno jačanju cjelokupnog imuno sustava. U novoj studiji iz Japana Sep/2023 godine** ponovno je dokazana velika efikasnost Vitamina D kod plućnih infekcija, a posebno infekcija izazvanih virusom COVID -19 (omikron i delta verzije). U studiji je ukazano da u ispitanoj populaciji, čak 65-77% ispitanika ima nisku razinu Vitamina D.
Koža u dodiru sa suncem, proizvodi Vitamin D. Isto tako u probavnom traktu proizvodi se Vitamin D. Koji se onda preko jetre i bubrega pretvara u aktivnu formu i plasira receptorima, tj djeluje pozitivno na imuno stanice, DNK i generalno sve stanice u tijelu. Može proći relativno dugo dok se iz prirode (sunce) ili našeg metaboličkog procesa ne proizvede aktivna forma Vitamina D (25-OH). Iz tog razloga ako smo već bolesni, neće biti puno koristi odmah nakon njegovog uzimanja, ali redovito uzimanje Vitamina D može biti efikasno u cijeloj plejadi kroničnih bolesti. Zato ako možete provjerite svoju razinu Vitamina D krvnim testom razine aktivnog oblika (25-OH)D u medicinsko-biokemijskim laboratoriju Za tu svrhu upotrebljava se brza i pouzdana imuno kemijska metoda koja koristi precizno mjerenje tzv. ECLIA uzorka. Prosječne vrijednosti koje podrazumijevaju dostatnu količinu vitamina D u serumu nalazimo u širokom rasponu od uglavnom od 75-250. Ozbiljan deficit predstavlja stanje kod kojeg je vitamin D manji od 25 nmol/L seruma. Preporuka je da se koncentracija vitamina D u serumu održava u granicama unutar 50-200 nmol/L
Koju dozu uzimati? Najbolje bi bilo izmjeriti trenutni nivo Vitamina D i na osnovu toga donijeti odluku sa vašim liječnikom. U studiji učinkovitosti velikih doza Vitamina D u Nutrients Journal iz 2020*** za rizične skupine preporučuje se doza od 10,000 IU*** jedinica dnevno tokom 3-4 tjedna i onda dozu smanjiti na 5,000 IU jedinica koje se mogu uzimati redovito. Uz to Vitamin D3 osigurava lako apsorpciju kalcija, a da bi se taj kalcij lakše integrirao u kosti potreban je Vitamin K2****.
Ispod su reference za ovaj tekst koje je najbolje da proučite i sami.
Mg spec Nebojša Rađenović
www.antiage.hr
*https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33588040/
**https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37677909/
***https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7231123/
**** https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-k2#what-it-is
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8074587/

#imunitet
#sinusi
#alergije
#pluća
#srce